Aseptoman Gel

Środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu – tylko do użytku profesjonalnego.

  • Bakteriobójczy, tuberkulobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
  • Skuteczny przeciwko norowirusom
  • Bez zapachu, nawilżający

Żel do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, na bazie alkoholu, do stosowania na skórę. ASEPTOMAN GEL jest szczególnie przyjazny dla skóry, a dzięki swojej żelowej formie szczególnie praktyczny w użyciu. ASEPTOMAN GEL jest bezzapachowy i nie zawiera kumulujących się długotrwałych składników aktywnych, które gromadzą się na skórze i mogą powodować jej podrażnienie. Ponadto ASEPTOMAN GEL zawiera wysokiej jakości składniki nawilżające i humektanty, które zapobiegają wysuszaniu skóry. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi płynami do mycia, nie zawiera fenolu ani czwartorzędowych związków amoniowych.

od 2,98 

Includes 19% MwSt.
Delivery Time: innerhalb 1-3 Werktage
Bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.

Item nummer: 402-U

Wyczyść
Application information

Gotowy do użycia żel do wcierania w suche dłonie. Przez cały czas kontaktu z nierozcieńczonym preparatem należy utrzymywać wilgotne ręce. Do higienicznej dezynfekcji rąk. – Wyłącznie do użytku przemysłowego

Płyn i opary są wysoce łatwopalne. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie należy palić tytoniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, należy wyjąć soczewki kontaktowe. Kontynuować płukanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia oczu: Zasięgnąć porady/zgłosić się po pomoc do lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów lub miejskiego punktu zbiórki odpadów.
Tylko do użytku profesjonalnego.